Zaštita podataka i izjava o povjerljivost

Zaštita podataka i izjava o povjerljivosti

Sve aktivnosti voditelja obrade MITROWIN d.o.o.,OIB 27458869506, Bilogorska 12, Zagreb na internetu sukladne su Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (GDPR).

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost i zaštitu osobnih podataka koje nam dajete privolom, dobrovoljno i koji su korištenjem prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Prodavatelja. 

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Prodavatelj može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na www.hipokras.com. Izmjena izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na  www.hipokras.com.

 

Osobne podatke možemo prikupiti na sljedeće načine:

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako privolom, dobrovoljno prilikom registracije ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu za prikupljanje, obradu, korištenje i prenošenje Vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka

 • kada sudjelujete u našim nagradnim igrama, promidžbenim akcijama, za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala
 • ako nam prijavite problem vezan uz našu web stranicu
 • ako nam dostavite osobne podatke u okviru anketa
 • prilikom kupnje putem web shopa bez registracije (kupnja kao „gost“)
 • prilikom narudžbi upućenih putem e-maila ili telefonski
 • prilikom posjeta našoj web stranici, možemo prikupljati podatke o prometu, lokaciji te druge komunikacijske podataka

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi. 

Osobne podatke koje sakupljamo su sljedeći:

 • ako samo pregledavate naše web stranice, tada prikupljamo tzv. kolačiće („cookie“).
 • ako izvršite narudžbu putem našeg web shopa bez registracije, putem e-maila ili telefonski, tada prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, telefon i čuvamo ih od dana kupnje do opoziva od strane korisnika, i to isključivo kako bismo bili u mogućnosti izvršiti svoje ugovorne obveze (npr. dostava proizvoda, postupak reklamacije itd.) te Vas kontaktirali u sklopu pružanja usluge korisničke podrške;
 • ako izvršite registraciju i izradite profil u web shopu, tada prikupljamo sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, telefon i čuvamo ih do opoziva korisnika. Osim što Vam je u tom slučaju omogućeno bolje korisničko iskustvo, imate mogućnost sudjelovanja i u programu vjernosti u kojem ostvarujete razne pogodnosti, popuste itd.

Korisnik odabirom opcije „Prihvaćam uvjete korištenja“ prilikom registracije daje privolu, osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • privolu da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima, te unapređenja usluga.
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
 • privolu da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje usluga.
 • Vaše osobne podatke štitimo sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i nećemo ih ni na koji način učiniti dostupnima trećim pravnim i fizičkim osobama. Potrebni osobni podaci dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 • Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
 • Osobne podatke možemo dijeliti sa:

CorvusPay - za potrebe online autorizacije kreditnih i debitnih kartica koristimo uslugu CorvusPay čiji sustav u potpunosti onemogućava pristup podacima neovlaštenim sudionicima u postupku kupnje pa tako u broj kartice kojom se plaća uvid može imati isključivo kartičarska kuća i vlasnik kartice. Ukoliko prilikom procesa kupnje odaberete način plaćanja karticom, tražit ćemo vašu suglasnost da Vaše ime, prezime, adresu, broj kartice, datum isteka kartice i kontrolni broj dostavimo kartičarskoj kući, a mi ćemo poduzeti mjere da se oni s Vašim osobnim podacima odnose s dužnom pažnjom i na zakonit način. Vidi pod Izjava o sigurnosti plaćanja.

Google Analytics - alat za prikupljanje anonimnih podataka o korisnicima naših web stranica, koji prikuplja podatke o tome koliko često korisnici posjećuju naše web stranice, koje stranice posjećuju, u koje vrijeme ih posjećuju, koliko dugo ostaju i iz koje zemlje dolaze itd. i to pomoću kolačića i IP adresa i to u sljedeće svrhe:

 • za poboljšanje korisničkog iskustva,
 • za praćenje uspješnosti marketinških kampanja,
 • za analizu obrazaca ponašanja.

       

Dostavne službe - Za transport i dostavu kupljene robe koristimo usluge trećih partnera; ovlaštene prijevozničke tvrtke.

Hosting službom - IT tvrtka koja koristi provjerene servere od strane certificiranih stručnjaka

IT tvrtkom  – ICT infrastruktura

 

Vrijeme čuvanja osobnih podataka

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za predviđene svrhe. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. 

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni. 

Korisnik, ispitanik ima sljedeća prava vezana uz svoje osobne podatke:

Pravo na informiranost: pružanje informacija prilikom prikupljanja osobnih podataka

 

Pristup podacima: dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega

 

Pravo na ispravak: ima pravo zahtijevati ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih nepotpunih ili neažuriranih osobnih podataka.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@hipokras.com. U toj e-mail poruci Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, za tvrtke točan naziv, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke, OIB, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Brisanje („pravo na zaborav“): ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama

 

Pravo na prenosivost: ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

 

Pravo na prigovor: na obradu osobnih podataka.

 

Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) 

ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

 

Imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka. Podatke o tome na koji način pred nadzornim tijelom možete zaštiti svoja prava možete naći ovdje.
Za sva pitanja i zahtjeve, kao i u svezi zaštite osobnih podataka možete nam se obratiti  putem kontakt forme na mail adresu.

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ispitanika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije. 

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Također ukoliko Prodavatelj dobrom namjerom smatra da je pronađena greška ispravna, istu može izbrisati ili promijeniti. 

Zaštitu podataka Prodavatelj uzima ozbiljno i poduzima maksimalne mjere u zaštite kako bi se spriječila zloupotreba Vaših osobnih podataka ili pristup neovlaštenim osobama. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Prodavatelj provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka i ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.hipokras.com, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Politika kolačića

Kako bi  www.hipokras.com ispravno radila, mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Prodavatelj prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem  www.hipokras.com korisnik pristaje na upotrebu kolačića.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje www.hipokras.com. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje www.hipokras.com.

1. Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo prilikom posjete web stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom ponovnog posjeta stranici, spremaju vaše postavke te postavke za web stranicu. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija. Ove informacije mogu biti pohranjene jedino ako im to korisnik omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im korisnik nije dao te ne mogu dobiti pristup drugim datotekama računalu korisnika. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka.

2. Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje istih na vašem računalu.  Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati na vašem Internet pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite web preglednik koji koristite: Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari. 
Onemogućavanjem, kolačića i dalje možete pregledavati naše web stranice, no navedeno blokiranje može dovesti do toga da se neke funkcije naše web stranice više neće moći u potpunosti koristiti.

3. Što je stalni kolačić (persistentcookie)?

Stalni kolačić je kolačić koji je spremljen na računalu te ostaje na njemu i nakon zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje kao što su informacije za prijavu (ime i lozinka) kako se ne biste morali prijavljivati prilikom svakog posjeta web stranici.

Stalni kolačići ostati će zabilježeni na računalu danima,mjesecima ili godinama.

4. Što je privremeni kolačić (sessioncookies)?

Privremeni kolačić briše se s računala prilikom zatvaranja Internet preglednika. Pomoću njega web stranice pohranjuju privremene podatke kao što je primjerice sadržaj košarice za kupnju.

5. Što je kolačić prve strane (localcookie ili first party cookie)?

Kolačić prve strane dolazi s web-mjesta kojeg korisnik pregledava, a može biti stalni ili privremeni. Pomoću njega spremaju se informacije koje će se ponovno upotrebljavati prilikom sljedeće posjete tom web-mjestu.

6. Što je kolačić treće strane (third party cookie)?

Kolačić treće strane potiče od drugih, partnerskih web-mjesta koji se nalaze na web-mjestu kojeg korisnik gleda kao što su primjerice reklame. Pomoću tog kolačića prikupljaju se podaci o korisnicima za marketinške i analitičke svrhe.

7. Koristi li www.hipokras.com kolačiće?

Da, s primarnim ciljem omogućavanja boljeg korisničkog iskustva naše web stranice.

8. Kakve kolačiće koristi www.hipokras.com i zašto?

Privremeni kolačići (sessioncookies) - kolačići koji se brišu s računala prilikom zatvaranja Internet preglednika. Stalni kolačići (persistentcookie) - kolačići koji su spremljeni na računalu, te ostaju na njemu i nakon zatvaranja Internet preglednika, ili ih sami  ručno pobrišete.

9. Ima li na web stranici kolačića treće strane (third party cookies)?

Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ti kolačići nisu postavljeni od ove web stranice, ali služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno koristimo:

a) Društvene mreže 
Npr. dijeljenje članaka na društvenim mrežama postavlja korisniku kolačiće

b) Mjerenje posjećenosti

www.hipokras.com koristi nekoliko servisa za mjerenje posjećenosti. To su: Google Analytics. Želite li onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete zabraniti svaki servis na slijedećim linkovima:Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Upute kako isključiti pohranjene kolačiće potražite na:

http://www.youronlinechoices.com/hr/opt-out-help

Dodatne informacije o kolačićima potražite na sljedećim linkovima:

http:/www.allaboutcookies.org

http://www.youronlinechoices.eu/