Reklamacije i povrat proizvoda

Reklamacije i povrat proizvoda

Molimo Vas da pod Način i cijena dostave pročitate pravila za dostavu i preuzimanje proizvoda od dostavljača, kako bi unaprijed izbjegli neopravdane reklamacije.

U slučaju reklamacije javite se u roku od dva dana od primitka pošiljke. U slučaju povrata proizvoda kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju putem e-maila na info@hipokras.com,pismeno na Mitrowin d.o.o. Bilogorska 12, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili telefonski na telefon +385 95 9113911. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne  reklamacije mole se kupci da navedu broj narudžbe, broj računa i svoje podatke. Prodavatelj će potvrditi primitak reklamacije pisanim putem bez odgađanja. Odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana zaprimljene reklamacije. Bez broja računa, broja narudžbe i osobnih podataka kupca reklamacija neće biti obrađena.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda i ambalaže, trošak povrata putem dostavne službe  i zamjenu proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj. Kupac je u roku osam dana proizvode  dužan vratiti kompletne, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju -trgovačkoj i dostavnoj ambalaži. Svaka oznaka kojoj je svrha ukazati da proizvodi nisu bili korišteni ili oštećeni ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Kupac ima pravo na reklamaciju i povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • istekao rok trajanja

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (koji se nije mogao otkriti pregledom prilikom preuzimanja) što kupac utvrdi po otvaranju pošiljke – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i  zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka, sniženje cijene ili povrat novca.

Prodavatelj  utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

1.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

  Stanje ambalaže
                                 Neoštećena ambalaža     Oštećena ambalaža     Bez orginalne ambalaže
                                               0%                                10%                                20%

Hrana, kozmetika i ostali zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vračanje: Nema povrata temeljem zakona. 

2.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

  Stanje proizvoda

Proizvod originalno zapakiran:   0%

Proizvod otvaran, korišten, oštećen: 100%

Hrana, kozmetika i ostali zapečaćeni proizvodi koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu pogodni za vračanje: Nema povrata temeljem zakona. 

Obavijest o statusu i načinu rješavanja reklamacije vraćenog proizvoda (zamjena proizvoda, uklanjanje nedostatka, sniženje cijene ili povrat novca na isti način kako je uplata izvršena) Kupac će primiti pute e-maila u roku od 10 dana nakon dostave  Prodavatelju vraćenog proizvoda.
Kupac mora pismenim putem potvrditi suglasnost statusa i načina rješavanja reklamacije. Nakon primitka pismene potvrde suglasnosti statusa i načina rješavanja reklamacije Kupca, Prodavatelj će po istoj postupiti u roku 10 dana.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Prodavatelj će učiniti sve kako bi se eventualni spor rješio sporazumno u skladu sa dobrom trgovačkom praksom.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje i niste ga mogli riješiti sporazumno sa Prodavateljem (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti klikom na OnlineDisputeResolution (ODR) European Commission official website.

Pravo odustajanja od kupovine, vraćanje robe

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: 
Zakon o zaštiti potrošača

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem www.hipokras.comu roku od 14 dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on pismeno odredio, a koja nije prijevoznik Proizvod predan u posjed za svaku posebnu pošiljku.

Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok  započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • predmet ugovora zapečaćeni proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje,
  • predmet ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima,
  • predmet ugovora lako pokvarljiv proizvod ili proizvod kojem brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora isporuke hrane i pića
  • predmet ugovora proizvod izrađen po specifikaciji Kupca ili je jasno prilagođen Kupcu.

Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na e-mail, adresu Prodavatelja navedene u elektronskoj potvrdi narudžbe u kojoj će navesti svoje ime i prezime, za tvrtke točan naziv tvrtke, OIB tvrtke,adresu, broj telefona ili e-mail i podatke o računu i naručenom ili primljenom proizvodu.

Link za preuzimanje:  OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA  Kliknite ovdje


Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će mu najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio odluku Kupca o raskidu ugovora, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, uključujući i trošak dostave u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, ako je plaćen, na isti način kako je uplata izvršena. Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac.

Kupac je dužan bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja dostavnih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora proizvode vratiti Prodavatelju. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao proizvode Prodavatelju.

Vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neotvorenoj originalnoj neoštećenoj transportnoj ambalaži sa cjelokupnim sadržajem paketa uz priloženu presliku računa. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koja je rezultat rukovanja robom.

U slučaju da su proizvodi koje Kupac vraća oštećeni, nisu za daljnju prodaju, nemaju dokumentaciju i nisu vraćeni u roku 14 dana Prodavatelj nije obvezan prihvatiti povrat takvih proizvoda. U slučaju da je proizvodima rukovanjem Kupca umanjena vrijednost, Prodavatelj neće vratiti Kupcu ukupni plaćeni iznos ili izvršiti zamjenu.