Uvjeti prodaje

UVJETI PRODAJE

Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje proizvoda definirani su kroz: registracija, narudžba, sklapanje, trajanje i raskid ugovora o prodaji, kupovina, cijene, način plaćanja, izjava o sigurnosti plaćanja, način i cijena dostave, reklamacije i povrat proizvoda, zaštita podataka i izjava o povjerljivosti,  politika kolačića,  pritužbe i sporovi.

 

Registracija

Da biste se registrirali  morate biti punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba. Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Registracija i korisnički račun su samo za jednu osobu. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu i  ne smije priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Korisnik je odgovoran za zlouporabu i nedozvoljeno korištenje svoje sigurnosne lozinke i korisničkog računa. Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

Prilikom prve narudžbe proizvoda i/ili usluge i obavljanja online kupovine potrebno se registrirati na www.hipokras.com. Registracijom Korisnik potvrđuje:

-da u cijelosti prihvaća ove Uvjete

-potpune, točne, istinite i ažurne osobne podatke za fizičke i pravne osobe

ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave (točno ime i prezime primatelja paketa ili puno i točno ime tvrtke koja prima paket,OIB tvrtke,ulica, kućni broj,mjesto,država, broj telefona ili mobitela sa pozivnim brojem države, ispravna e-pošta primatelja paketa), bilo moguće poslati potvrdu narudžbe

-dajete Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe navedene u dijelu pod Zaštita podataka i izjava o povjerljivost.

Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. 

Narudžba, sklapanje,trajanje i raskid ugovora o prodaji

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem  www.hipokras.com prema Uvjetima uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem.

Uvjeti kupnje čine dio Ugovora zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda/usluga, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja Ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je Ugovor sklopljen.   

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u  skladištu.

Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je Ugovor o prodaji na daljinu koji je konzumiran izvršenim plaćanjem od strane kupca te isporukom proizvoda.

 

Za veće narudžbe i B2B kontaktirajte nas na e-mail  info@hipokras.com

Kupovina

 

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu" klikom na link „košarica". Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (kupnja drugog proizvoda,  isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača ili povrat uplaćenog iznosa). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi", a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba" na kojoj je potrebo popuniti:

  1. Odabir načina kupovine
  2. Podaci za plaćanje
  3. Informacije o dostavi
  4. Način dostave
  5. Podaci o plaćanju    
  6. Pregled narudžbe

Ukoliko je došlo do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Greška“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

  

Cijene

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene.

Cijene  su maloprodajne, izražene  u HRK i EUR sa PDV-om

Na proizvodu  je navedeno ukoliko je dostava za proizvod besplatna. Za proizvode koji nemaju navedenu besplatnu dostavu trošak dostave dodatno se zaračunava prema kalkulatoru dostave i vidljiv je prije konačnog plaćanja u HRK i EUR sa PDV-om.

Izjava o konverziji (u slučaju kupovine iz inozemstva)

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Iznos za koji ćete biti terećeni se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate Vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

U slučaju promjene cijena sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su bile aktualne pri zaključenju narudžbe. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu na www.hipokras.com.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti na  hipokras.com.  Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.Kada prodavatelj odlući stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju po cijeni koja je niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji, obvezuje se isto jasno vidljivo i čitljivo označiti i navesti duljinu trajanja akcijske prodaje.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, Prodavatelj neće primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok. Ukoliko se u Vašoj narudžbi nalaze artikli koji su trenutno na akciji, postoji mogućnost odstupanja u cijeni akcijskih artikala ukoliko je termin dostave iza datuma završetka akcije.

Pritužbe i sporovi

Ovi Uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Pritužbe Kupci mogu poslati na adrese Prodavatelja pisanim putem i to putem pošte ili elektronskom poštom kako je to navedeno u popisu Prodavatelja.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pritužbu primio, obavijestiti kupca koliko će trajati njezina obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku postupka i najkasnije u roku od 15 dana zaprimanja pritužbe na istu odgovoriti.

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore  ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provoditi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.